Geestelijk verzorgers zetten divers materiaal in om hun werk onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen. Een aansprekende brochure kan raadslieden helpen om hun werk onder de aandacht te brengen van patiënten, cliënten en instellingen. Ook gebruiken ze tekst en beeld om existentiële onderwerpen in hun werk aan te kaarten.

Functiebeschrijving

Op de website van de VGVZ vind je een Handleiding Functiewaardering geestelijke verzorging met functiebeschrijving (2015 door werkgroep VGVZ i.s.m. FBZ) volgens het systeem van de FWG, het advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg.

Folders over GB

  • De geestelijk begeleiders van het Reinier de Graaf Groep maakten een wervende flyer over de ‘Week van de geestelijke verzorging’, waarin aandacht werd gevraagd voor wat geestelijk begeleiders doen.
  • Bas van der Sijde is HGV’er in het Jannes van der Sleedenhuis. Bekijk  de folder van het Jannes van der Sleedenhuis
  • Renée van Olden is humanistisch geestelijk begeleider in het humanistisch woonzorgcentrum Burg. van Randwijckhuis te Amersfoort. Zij maakte een korte informatieve folder.
  • Hilda Schipper-Baptist profileert zich in Woonzorg Service Veendam (A.G.Wildervanck en Westerhave) met deze informatieve folder
  • Hielke Bosma profileert zich in het Revalidatie Centrum Amsterdam met een informatieve folder.
  • Nel Bartlema heeft op haar oude werkplek (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) gebruik gemaakt van deze informatiebrochure voor patiënten.
  • In de penitentiaire inrichting Ter Apel wordt door geestelijk verzorgers van uiteenlopend pluimage een freecard gebruikt.
  • Voor het stiltecentrum in het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) is een document opgesteld over doel en randvoorwaarden voor een Stiltecentrum in het RCA. Het centrum is onder de aandacht gebracht via een communicatietekst.

Uitgelicht

De (H)GV bij GGZ Delftland

Wat doen geestelijk verzorgers? Is dat duidelijk en zichtbaar voor patïenten, gedetineerden, militairen of gewoon iemand met een levensvraag. Om zichtbaar en vindbaar te zijn als HGV’er zul jezelf en wat je doet goed moeten presenteren. Kijk hoe HGV’er Freek Boon en zijn collega’s dat doen bij GGZ Delftland. Doe er je voordeel mee. En tip je collega’s de site waarvan jij vindt dat de HGV daarop goed naar voren komt.Lees verder

De Bajeshumanist

Een mengeling van schoonheid, reflectie, waardenonderzoek, troost, humor en ethiek, dat wil de Bajeshumanist zijn. Het blad is uniek in Nederland, want naast het tijdschrif Bonjo zijn er geen tijdschriften voor gedetineerden. En zeker geen tijdschriften die iets met zingeving doen. De dienst HGV bij Justitie geeft sinds 2009 de Bajeshumanist uit. Lees ook het interview met de makers van het blad. Lees verder 

Filos: Maandblad van de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging (DHGV) bij de krijgsmacht

Dit magazine geeft inzicht in het werk van humanistisch raadslieden bij Defensie. Het bevat columns, interviews, gedichten en verhalen, maar ook praktische informatie zoals een lijst met humanistische raadslieden die bij Defensie werkzaam zijn. Nieuwsgierig? Lees het blad dan online. Lees verder op de site van defensie of ga direct naar het laatstenummer (herfst 2010)

Tien geboden voor een stiltecentrum

Pastor Jack de Valk schreef  tien geboden voor een stiltecentrum.

Boekje met overdenkingen van Marieke Vis

In 2010 verscheen het boekje ‘Bespiegelingen rond het ziekbed’ een selectie van overdenkingen van HGV’er Marieke Vis die de afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd of uitgezonden. Onder meer via media van het Reinier de Graafgasthuis, op de website van het Humanistisch Verbond en in ‘Impuls’ van de afdelingen Geestelijke Verzorging. Het boekje is te bestellen via www.metcompassie.nl.

Geestelijk verzorger schrijft ontroerende verhalen over haar werk in een verpleeghuis

Wat wat doe je daar eigenlijk? Men vroeg het vaak aan humanistisch geestelijk verzorger Sonja ‘t Hart-Hartog die veertien jaar in een verpleeghuis werkte. Na haar pensioen schreef ze als antwoord op die vraag het boekje ‘Wat doe je daar nu eigenlijk?’ Een bundel met aangrijpende verhalen over het werk van de geestelijk verzorger in een verpleeghuis.
U kunt het gratis aanvragen(max. 5) aanvragen. Op de website van het Humanistisch Verbond vindt u een interview met de auteur.

Zorgcursiefjes gebundeld

Humanistisch raadsman Bas van der Sijde is een van de samenstellers van het boek ‘U zit hier mooi’ en andere zorgcursiefjes, waarin een beeld wordt geschetst van de alledaagse werkelijkheid van mensen die structureel afhankelijk zijn van zorg. Staatssecretaris Bussemaker sprak lovende woorden over de cursiefjes bij de presentatie van de bundel. De opbrengst van het boekje, dat voor Ä12,50 te bestellen is, komt ten goede aan Platform Humane Zorg Noord.

DVD ‘Mag ik dood’ gratis te bestellen voor HGV’ers


Met de documentaire ‘Mag ik dood’ vraagt het Humanistisch Verbond aandacht voor de problematiek bij het zelfgekozen levenseinde van chronisch psychiatrisch patiënten met een doodswens. Dit onderwerp is door de film en aansluitende debatten hoog op de maatschappelijk agenda gekomen. Humanistisch geestelijk begeleiders kunnen de DVD gratis bestellen. Bestel hier gratis de DVD

Beeldspraak en Ten Afscheid


Vanuit de gedachte dat poëzie tot troost of steun kan zijn, bundelde Marieke Vis in ‘Beeldspraak’ 28 gedichten en teksten die bijzonder geschikt zijn voor patiënten, cliënten en bewoners van gezondheidsinstellingen. Zij publiceerde recentelijk ook ‘Ten afscheid’, een bundel met gedichten en beelden die betrekking hebben op het einde van het leven.
Lees hier verder over ‘Beeldspraak’ en ‘Ten afscheid’.