Het valt niet altijd mee een onderwerp te bedenken voor een gespreksgroep of overdenking. En als je eenmaal een onderwerp hebt gevonden, blijven er vragen. Hoe bouw je een goed gesprek, een overdenking of een rede op? In deze rubriek verzamelen we thema’s voor gespeksgroepen.

Drie bezinningsbijeenkomsten van Marike Tuin

In de zomer van 2016 stuurde Marike Tuin ons drie uitgewerkte thema’s voor bezinningsbijeenkomsten die zij georganiseerd heeft in de psychiatrie. Marike maakte voor iedere bezinningsbijeenkomst een boekje voor de bezoekers van de bijeenkomst en een overdenking:

Materiaal kerst- en nieuwsjaarviering

Aankondiging kerstsamenzijn 2013 door Ines Blitz
Kerstsamenzijn Erasmushuis 2013 door Ines Blitz
Afbeeldingen bij kerstsamenzijn 2013 door Ines Blitz

Kerstmiddag Jannes van der Sleedenhuis 2010 door Bas van der Sijde
Kerstmiddag Jannes van der Sleedenhuis 2012 door Bas van der Sijde
Column Mozaïek december 2012 Goedheiligman

Drie gedichten ingestuurd door Emmy Davids
Gedicht: Donker ontmoet licht

Kerstoverdenkingen

De kersttijd is als geen ander een tijd van bezinning en inkeer. Traditioneel een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar, maar in de viering wordt ook uitdrukking gegeven aan prechristelijke en Germaanse tradities. De tijd van de winterzonnewende, een tijd van overgang van duisternis naar licht. Ook voor humanisten is kerst een moment van overpeinzing. Jacqueline Verploegh Chassé schreef een overdenking voor de kerstviering in 2007 en een overdenking voor de kersthuiskrant voor bewoners en personeel. Hielke Bosma schreef een overdenking voor de kerst van 2007 en Fons van der Meulen schreef een tekst voor een kerstviering in 2005. En Hilda Schippers-Baptist schreef voor het woonzorgcentrum in Veendam waar zij raadsvrouw is een kerstverhaal in het Gronings.

Download hier gedichten, songteksten en bezinningsteksten voor een humanistische kerstviering uit 2010
Download hier de kerstoverdenking van Jacqueline Verploegh Chassé uit 2007.
Download hier de overdenking voor de kersthuiskrant van Jacqueline Verploegh Chassé.
Download hier de kerstoverdenking van Hielke Bosma uit 2007.
Download hier de kerstoverdenking van Fons van der Meulen uit 2005.
Download hier een kerstverhaal in het Gronings van Hilda Schipper-Baptist.

Samenzijn, bezinningsbijeenkomsten voor ouderen met dementie

Hgb-ers Brita Stern, Ines Blitz, Eva Smit en Eline Hoorweg hebben teksten geschreven ten behoeve van bezinningsbijeenkomsten voor ouderen met dementie. Lees verder

Herdenkingsbijeenkomst

Humanistisch Raadsvrouw Martine van Dam was samen met haar collega’s van Osira Groep, A.H. Gerhardhuis, betrokken bij voorbereiding en uitvoering van het herdenkingsbijeenkomst.Met daarin muziek en vele mooie gedichten onder meer van Hans Lodeizen en Liselore Gerritsen. Lees verder

Geloofwaardigheid

HGV’er Rene de Boer hield tijdens de interreligieuze Prinsjesdagviering van 2010 een humanistisch pleidooi voor de vrijheid van spreken, denken en publiceren. Hij doet dit aan de hand van het werk van onder meer Spinoza en Jonathan Israel. Lees zijn bijdrage

De kunst van het afscheid nemen

Bundel met teksten en gedichten voor en door raadslieden over de kunst van het afscheid nemen. Deze bundel hoort bij de Naarjaarsconferentie 2008.

Overdenkingen

Het programmaboekje van een herdenkingsbijeenkomst op 19 februari 2009 aangeleverd door Hans Bomhof, humanistisch geestelijk verzorger in het Leo Polak-huis. Hierin vindt u gedichten van onder meer Rutger Kopland en Willem Wilmink. De overpeinzing is ontleend aan het verhaal over De drie bomen dat Manu Kierse voorlas tijdens de najaarsconferentie over het thema De kunst van het afscheid nemen.

Paaskaart 

Cato Joosten, student aan de UvH liep stage bij Sjef Graat in het Leids Universitair Medisch Centrum. In samenwerking met hun confessionele collega’s maakten zij een Paaskaart die gebruikt wordt voor de vieringen rond Passie en Pasen.

Nagedachtenisbijeenkomsten

Bas van der Sijde, humanistisch geestelijk verzorger, organiseert bijeenkomsten waarin overleden bewoners herdacht worden. Hieronder vindt u de tekst en het boekje van de nagedachtenisbijeenkomst gehouden op 24 februari 2009 in het Jannes van der Sleedenhuis.
Download hier de overdenking, het thema is verdriet.
Download hier het boekje, het thema is verdriet.

Overdenkingen

‘In onze dromen worden we gedragen op de gouden vleugels van onze herinneringen’. Dat is het motto van een boekje voor een herdenkingsbijeenkomst in het Woonzorg Service Veendam, waarbij humanistisch raadsvrouw Hilda Schipper-Baptist was betrokken. De raadsvrouw, die gedichten, overdenkingen en verhalen schrijft, stelde ook een overdenking samen voor een herdenkingsbijeenkomst met als thema herinnering, en schreef overdenkingen bij de seizoenen.

Lees de tekst over de twijfel en drempelvrees van hgb-er Hilda Schipper Baptist
Download hier de tekst van de herdenkingsbijeenkomst die is gehouden in november 2008
Download hier het geïllustreerde boekje voor de herdenkingsbijeenkomst in het woonzorgcentrum.
Download hier de overdenking met het thema herinnering.
Download hier een overdenking over winter.
Download hier een overdenking over herfst.

Overdenkingen en gedichten bij herdenking op 4 mei en 5 mei

Eric de Rooij, geestelijk verzorger in de zorg, schreef een overweging die hij voordraagt op 4 mei. In de overweging komen thema’s aan de orde zoals de stad, vrijheid, oorlog en verhalen vertellen. Download hier de overdenking ‘Verhalen van de stad’.
Er is een gedicht van Adam Zagajewski dat Eric wel eens voorgedragen heeft op 4 mei.

Katja Beerman stuurde een overweging en gedichten die gebruikt worden op 4 en 5 mei.
Daarbij nog een overweging over vrijheid en vrede en overweging uit 2008 over 5 mei.

Korte overdenking bij herdenkingsbijeenkomst

Katja Beerman, geestelijk verzorger bij Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest (Delft) en humanistisch raadsvrouw bij Libertas Leiden (Leiden) spreekt op een herdenkingsbijeenkomst in 2007 een korte overdenking uit, die begint met een citaat van Jan Wolkers.
Download hier de overdenking.

Programmaboekje voor herdenkingsbijeenkomst

Geestelijk verzorger Eric de Rooij stelde – met zijn collega’s in verpleeghuis De Drie Hoven – een programma samen voor de herdenking van overleden bewoners. Het programmaboekje – dat onder andere gedichten van Annie M.G.Schmidt en een lied van Stef Bos bevat – kan andere humanistisch raadslieden inspireren tot een herdenkingsplechtigheid met muziek, poëzie en overdenking.
Download hier het programmaboekje.

Thematische programmaboekjes voor herdenkingsbijeenkomsten in zorgcentra

Renee van Olden werkt als humanistisch geestelijk verzorger in het humanistisch zorgcentrum Burgemeester van Randwijckhuis te Amersfoort. In de loop van de jaren heeft Van Olden een eigen vorm en inhoud gegeven aan de herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden die er twee keer per jaar georganiseerd worden. Renee van Olden heeft speciaal voor bezoekers van het raadsliedenforum tips op een rijtje gezet. Daarnaast is een aantal programmaboekjes ter beschikking gesteld: over tijd, stilte en heimwee. De overdenkingen van de humanistisch geestelijk verzorger maken deel uit van de programmaboekjes en sluiten aan bij het thema van de bijeenkomst: tijd, stilte en heimwee (om privacyredenen zijn de namen van de overledenen gefingeerd).
Download hier de tips voor de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten.
Download hier het programmaboekje over tijd.
Download hier het programmaboekje over stilte.
Download hier het programmaboekje over heimwee.
Download hier de overdenking over tijd.
Download hier de overdenking over stilte.
Download hier de overdenking over heimwee.

Viering in het Leo Polakhuis

Op 26 oktober 2007 werd er een viering in het Leo Polakhuis te Amsterdam gehouden. Geestelijk raadswerkers Hans Bomhof en Eric de Rooij hebben een programma samengesteld met muziek, prosa, poëzie en overdenkingen. Tijdens de viering werden onder andere een overpeinzing en een levensanekdote van een bewonervoorgedragen.
Download hier het programmaboekje.
Download hier de overpeinzing.
Download hier een levensanekdote van een bewoner.

‘Doorgaan…’, een overdenking bij een herdenkingsbijeenkomst in een verpleeghuis

Geestelijk verzorgers die verbonden zijn aan een verpleeghuis werken niet alleen met individuele cliënten, maar verzorgen ook bijeenkomsten voor bewoners en familie van bewoners. Marjo van Bergen, als geestelijk raadsvrouw werkzaam in de vreemdelingenbewaring, schreef de tekst ‘Doorgaan’ voor een bijeenkomst ter herdenking van overleden bewoners.
Lees hier verder over ‘Doorgaan’.

Het perspectief van verzorgenden bij euthanasie

Geestelijk verzorgers houden zich ook bezig met het thema euthanasie. Raadsvrouw Marcelle Mulder gaf in 2003 een lezing op een congres van het NVVE, waarin ze aandacht vraagt voor het perspectief van de verzorgenden in de zorg voor cliënten die om euthanasie vragen.
Download hier de lezing van Marcelle Mulder.

Annelies den Dulk

Annelies leverde in de zomer van 2014 uiteenlopend materiaal aan, bijvoorbeeld geschikt voor de week van de reflectie (derde week van november). Hier vind je bruikbare Loesje-spreuken,stellingenopzet voor het Ethiekspelhandleiding Ethiekspelaanvulling op het Ethiekspel en variant op Ethiekspel, en een poster voor de week van de reflectie (2012).

José Krijnen

In de zomer van 2014 stuurde José een aantal voorbereidingen over uiteenlopende thema’s in. Hieronder kan je ze bekijken:

Voorbereiding Vroeger was alles beter
Voorbereiding Koninginnedag
Voorbereiding Bevrijdingsdag/oorlog
Voorbereiding De kunst van het ouder worden
Voorbereiding Lente
Voorbereiding Goed/slecht nieuws
Voorbereiding Op reis
Voorbereiding Geloof
Voorbereiding Herdenking, met voorbeeld herdenkingsboekje

Josette Haspels

Josette verzorgde een themabijeenkomst in een van de huizen waar ze werkt. Deze themabijeenkomst ging over het levenseinde. In samenwerking met de zormanagers gaf ze invulling aan. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n 20 bewoners (van de in totaal 80). Van de bewoners kreeg ik achteraf positieve geluiden terug. ‘Goed om te weten’ en ‘Goed om het er een keer over gehad te hebben’. Zelf vond ze het een behoorlijk zoeken tussen het vertellen van ‘praktische zaken’ en toch oog houden voor het gevoel en de geestelijke kant ook van het verhaal. Maar ik vind het wel fijn om dit te delen met andere geestelijk verzorgers.
Lees verder de begeleidende brief en de inleiding tot de bijeenkomst Levenseinde

Eric de Rooij, werkzaam op een somatische afdeling in De Drie Hoven (OsiraGroep) te Amsterdam

Eric: “Gespreksgroepen of ontmoetingsgroepen? Ik kies eigenlijk voor het laatste, omdat ook de dingen om het gesprek heen zo belangrijk zijn. Een mooi gedekte tafel, brandende waxinelichtjes, mooie kopjes, krakelingen – altijd krakelingen omdat iedereen die erg lekker vindt  – muziek, en een klankschaal om verstild te beginnen en te eindigen.
Mijn collega Nel Sysling gebruikt in haar ontmoetingsgroepen een fraaie schaal waarin bloemen zijn gelegd. Zo’n bloemenschaal is erg sfeer bepalend, mensen genieten er bijzonder van. Eerlijk gezegd zit de bloemenschaal nog niet echt in ‘mijn systeem’, maar de enkele keren dat ik die ook heb meegenomen, werd het door de deelnemers sterk gewaardeerd (je hebt direct een mooi thema natuurlijk om met elkaar over te hebben).  De thema’s gebruik ik als opstap voor een gesprek. Bij enkele thema’s staan veel vragen, bij andere weer niet. Sommige onderwerpen lopen, bij wijze van spreken, vanzelf. De vragen zijn er niet om afgewerkt te worden, ze zijn een hulpmiddel om elkaar te ontmoeten.’

Hier vind je een voorbereiding over geluid (en stilte)
Hier vind je een voorbereiding over thuisvoelen
Hier vind je een voorbereiding over opstaan
Hier vind je een voorbereiding over geluk
Hier vind je een voorbereiding over feestweek (in mei)

Marjan Hoogeboom, humanistisch raadsvrouw in het huis van Bewaring in Scheveningen

Marjan: Wij hebben in het huis van bewaring van Scheveningen een tijd lang een speciaal project gedaan met gespreksgroepen. Hieraan konden alle mannen van die bepaalde afdeling meedoen. Ongeacht hun contact met een geestelijk verzorger. Van dit project heb ik een aantal onderwerpen bewaard met de voorbereiding die op papier stond.

Hier vind je een voorbereiding over communicatie
Hier vind je een voorbereiding over dieren
Hier vind je een voorbereiding over einde van het jaar
Hier vind je een voorbereiding over ergens bijhoren
Hier vind je een voorbereiding over gedichten
Hier vind je een voorbereiding over geluk
Hier vind je een voorbereiding over gemoedsstemmingen
Hier vind je een voorbereiding over groepsidentiteit
Hier vind je een voorbereiding over herdenken
Hier vind je een voorbereiding over je leven
Hier vind je een voorbereiding over je thuisvoelen
Hier vind je een voorbereiding over levenswijsheid
Hier vind je een voorbereiding over meningen en standpunten
Hier vind je een voorbereiding over oriëntatiespel
Hier vind je een voorbereiding over liegen en waarheid
Hier vind je een voorbereiding over risico’s
Hier vind je een voorbereiding over succes
Hier vind je een voorbereiding over tolerantie
Hier vind je een voorbereiding over uit je bol gaan
Hier vind je een voorbereiding over verleden tijd in een mensenleven
Hier vind je een voorbereiding over verwachting
Hier vind je een voorbereiding over vriendschap
Hier vind je een voorbereiding over zelfbeeld en ideaalbeeld

Jolanda Villerius, humanistisch raadsvrouw zorgcentrum Gooiers Erf.

Jolanda: ‘Hierbij een aantal voorbereidingen voor gespreksgroepen. Ik heb ze gebruikt voor de maandelijkse gespreksgroep in zorgcentrum Gooiers Erf. De groep heeft tussen de acht en twaalf leden en de leeftijd is van ongeveer 80 tot 95  jaar.

Hier vind je een voorbereiding over emoties
Hier vind je een voorbereiding over eten
Hier vind je een voorbereiding over familie
Hier vind je een voorbereiding over geheim
Hier vind je een voorbereiding over geven en ontvangen
Hier vind je een voorbereiding over genieten
Hier vind je een voorbereiding over humor
Hier vind je een voorbereiding over idealen
Hier vind je een voorbereiding over levensfase
Hier vind je een voorbereiding over lijf en leden
Hier vind je een voorbereiding over mijn beter ik
Hier vind je een voorbereiding over optimisme
Hier vind je een voorbereiding over slapen en dromen
Hier vind je een voorbereiding over tijd
Hier vind je een voorbereiding over toeval of lot
Hier vind je een voorbereiding over vakantie
Hier vind je een voorbereiding over verandering
Hier vind je een voorbereiding over verdraagzaamheid
Hier vind je een voorbereiding over vriendschap
Hier vind je een voorbereiding over waarheid
Hier vind je een voorbereiding over wachten
Hier vind je een voorbereiding over werk
Hier vind je een voorbereiding over wijsheid
Hier vind je een voorbereiding over zorg

Jacqueline Verploegh Chassé, geestelijk verzorger Zorgpartners Midden-Holland in Gouda.

Jacqueline: ‘Sinds 16 jaar en dag geef ik allerlei soorten groepen: partnergroepen, familiegroepen, bewoner-ontmoetingsgroepen, themagroepen, filmmiddagen, gedenkbijeenkomsten, licht/midwintervieringen klinische lessen over geestelijke aspecten van de zorg voor medewerkers, lessen aan mensen in de opleiding en/of allochtone medewerkers etc. Ook ga ik met de deelnemers van ‘Het Goede Uur’ (zoals mijn bewonersgroep heet) in het voorjaar naar zee of naar het bos of de weilanden.

Hier vind je een aantal info-boekjes met themas die Jacqueline aan bewoners geeft (tevens een aantal losse gedichten/teksten)
Hier vind je een uitgebreide beschrijving van de gespreksgroepen (ontmoetingsgroepen voor bewoners en partner groepen) die Jacqueline begeleidt.
Hier vind je een meditatie voor de gesprekgroep.

Liesbeth Gerritsen, geestelijk verzorger bij Reuma Revalidatie Rotterdam

‘Hierbij een lijst van gespreksonderwerpen die de laatste jaren in mijn gespreksgroepen aan de orde geweest zijn. Ik werk in een somatisch verpleeghuis en revalidatiecentrum en de doelgroep van de gespreksgroep is 55+. De gespreksgroep bestaan meestal uit 8 á 10 mensen.
Ik heb niet van alles een digitale opzet maar wel van een aantal (zie onder). Ik werk meestal met vragen en stellingen als aanleiding voor een gesprek tussen de deelnemers. Ook wel met gedichten en spreekwoorden over het thema en soms een liedje. Wij wisselen in onze intervisiegroep ook regelmatig themas en opzetjes uit, dus niet alles is van mijzelf. Ik ben benieuwd naar bijdragen van anderen want na al die jaren ben ik wat betreft onderwerpen wel een beetje uitgeput.’

Hier vind je een opzet voor het thema Bijgeloof
Hier vind je een opzet voor het thema Creativiteit
Hier vind je een opzet voor het thema De zee
Hier vind je een opzet voor het thema De zin van je leven.doc
Hier vind je een opzet voor het thema Familie
Hier vind je een opzet voor het thema Gedachten over God
Hier vind je een opzet voor het thema Geduld
Hier vind je een opzet voor het thema Geluk 
Hier vind je een opzet voor het thema Opoffering 
Hier vind je een opzet voor het thema Troost
Hier vind je een opzet voor het thema Waarden in het verpleeghuis

Hilda Schipper, geestelijk verzorger in AG Wildervanckhuis in Veendam.

“Ik start vaak met een thema, een beetje gebonden aan het seizoen en aan mijn eigen ideeën. Ik zoek wat liedjes of gedichten en eventueel wat spreekwoorden. Vaak ook wel foto’s of ander tastbaar materiaal. Als ik muziek gebruik zingen we vaak mee. Ik heb veel aan mijn ervaringen in het onderwijs. Ik werk niet met stellingen, maar op mijn uitnodiging staan kleine afbeeldingen die volgens mij tot het thema horen. Het bespreken van die plaatjes is vaak een opstapje naar een goed gesprek. Ik heb wat losse aantekeningen, geen uitgebreide voorbereidingen. Ook het boek ‘Ik Zou zo graag een ketting rijgen: levensthema’s voor kringgesprekken met ouderen van Marion Boelhouwer en Peterjan van der Wal (Zoetermeer: Meinema) is een goede hulp.
Het is wel erg christelijk. We zouden zo’n boek toch ook zonder al die bijbelteksten kunnen maken, denk ik vaak. Alhoewel, ik merkte kortgeleden, dat een aantal mensen het wel heel prettig vinden, wanneer ik zo’n bijbelstukje noem of voorlees. Vaak geven die stukjes veel stof tot nadenken. Hieronder vind je opzetten en uitnodigingen voor de gespreksbijeenkomsten.

Hilda is een levenskunstproject waarbij weven een centrale rol speelt.
Lees het projectplan en de folder ter inspiratie.
Hier vind je een opzet voor het thema Dieren
Hier vind je een opzet voor het thema Huis en tuin
Hier vind je een opzet voor het thema Vrijheid
Hier vind je een uitnodiging over het thema Afgunst en jaloezie

Ria Hogervorst, geestelijk verzorger in De Voorden (Coevorden) en De Schans (Emmen).

Introductie van Ria: ‘Maandelijks organiseer ik in beide verzorgingshuizen een gespreksgroep. Vooraf stuur ik de deelnemers een praatpapier. In dit praatpapier staan korte teksten en vragen en soms een gedicht die met het gespreksonderwerp te maken hebben. Dit praatpapier vormt ook de leidraad voor het gesprek. Thema’s zijn: Alles kan, Chaos, Emoties en Wantrouwen, Oud en Jong, Leeg, Het gaat vanzelf, Decemberviering, Geest, etc.

Hier vind je praatpapier jaargang 1
Hier vind je praatpapier jaargang 2
Hier vind je praatpapier jaargang 3

Thema’s van Bas van der Sijde, geestelijk verzorger Jannes van der Sleedenhuis te Hoogeveen

Introductie van Bas: ‘Eén keer per maand organiseer ik een gespreksgroep met mensen uit het verzorgingshuis en mensen in de aanleunwoningen. Deze mix werkt heel goed en door de gespreksgroep zijn er ook buiten de gespreksgroep contacten ontstaan. De uitnodiging die ik vooraf aan mensen stuur is tevens een inleiding op het gespreksonderwerp. Bijgaand enkele uitnodigingen/inleidingen. Ik maak ook vaak gebruik van muziek, voorwerpen en/of plaatjes. Deze heb ik aan de documenten toegevoegd.’

Hier vind je een inleiding over Eenzaamheid (1)
Hier vind je een inleiding over Eenzaamheid (2)
Hier vind je een inleiding over Geld en kredietcrisis
Hier vind je een inleiding over Goede doelen
Hier vind je een inleiding over Herinneringen
Hier vind je een inleiding over Het Huwelijk
Hier vind je een inleiding over Levenswijsheden
Hier vind je een inleiding over Natuurbeleving
Hier vind je een inleiding over Ouder worden (1)
Hier vind je een inleiding over Ouder worden (2)
Hier vind je een inleiding over Televisie

Gedichten

Josette Haspels stuurde meer dan vijftig teksten in van verschillende auteurs: onder meer Toon Tellegen, Judith Herzberg, Lucebert, Ida Gerhardt en Judithg Herzberg.

Kerstgedichten en verhalen – om voor te lezen door Emmy Davids

Emmy Davids werkt als humanistisch raadsvrouw in zorgcentra en verpleeghuizen. Bij verschillende gelegenheden schreef zij gedachten of verhalen die voor meerdere gelegenheden geschikt zijn. Je kunt het boekje bestellen voor 5 euro viainfo@dtns.nl

 

Een Humanistische Kerst: gedichten, songteksten en bezinningsteksten voor een humanistische kerstviering

Ook voor humanisten is kerst een tijd voor bezinning. Daarom besteden humanistische geestelijk verzorgers in alle werkvelden hier aandacht aan. In deze bundel zijn verschillende van deze bronnen samengebracht. Ze kunnen gebruikt worden bij kerstvieringen of als inspiratiebron dienen voor het schrijven van een toespraak. Lees verder

Heimwee en Verlangen: een bundel (Gedichten en casussen)

HGV’ers uit de ouderenzorg komen in hun werk veel met het onderwerp heimwee en verlangen in aanraking. Een groep HGV’ers speelde in op de behoefte aan materiaal over dit onderwerp door gedichten te verzamelen en casussen uit te wisselen. Die hebben een plaats gekregen in de prachtige publicatie ‘Heimwee en Verlang: een bundel. Hilde van Vlaanderen was coördinator van dit project. Lees verder

Gedichten voor herdenkingsbijeenkomst 4 en 5 mei

Humanistisch raadsman Hans Bomhof maakte een bundeling van gedichten en poëziefragmenten die gebruikt kan worden voor een herdenkingsbijeenkomst rond 4 en 5 mei. De gedichtenverzameling bevat werk van dichters zoals Jules de Cortes, Max Dendermonde, Willem Wilmink, Leo Vroman, Remco Campert en Herman de Conink. De gedichten en fragmenten zijn zonder toelichting gebundeld. Download hier de gedichtenverzameling.

Themaboek geestelijke verzorging met gedichten, overdenkingen en vragen

Hielke Bosma, geestelijk verzorger in het Revalidatie Centrum Amsterdam, heeft in samenwerking met pastor Elsbeth Littooij een themaboek samengesteld. In de bundel zijn verschillende gedichten, overdenkingen en tekstfragmenten rond existentiële themas verzameld. Aanvullingen en suggesties voor andere themas kunnen worden gemaild aan Hielke Bosma.
Download hier het themaboek voor gespreksgroepen.

Bundels van Marieke Vis

Vanuit de gedachte dat poëzie tot troost of steun kan zijn, bundelde Marieke Vis in ‘Beeldspraak’ 28 gedichten en teksten die bijzonder geschikt zijn voor patiënten, cliënten en bewoners van gezondheidsinstellingen. Zij publiceerde recentelijk ook ‘Ten afscheid’, een bundel met gedichten en beelden die betrekking hebben op het einde van het leven.
Lees hier verder over ‘Beeldspraak’ en ‘Ten afscheid’.

Gedichten voor palliatieve zorg

Van Rainer Maria Rilke tot Toon Hermans, Chinese spreekwoorden en Rutger Kopland. Hans Bomhof van het Leo Polakhuis in Amsterdam verzamelde gedichten voor Netwerk Palliatief Amsterdam.
Download hier de gedichtenverzameling.

Gedichten van humanistisch raadsvrouw

Hilda Schipper-Baptist, humanistisch raadsvrouw bij Woonzorg Service Veendam, schrijft gedichten, overdenkingen en verhalen.
Download hier een verzameling met drie gedichten die Hilda zelf schreef en twee gedichten die ze inspirerend vindt.