Werkboek voor verzorgenden over omgaan met levensvragen

Het werkboek ‘Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten’ biedt  tips en handvatten aan (leerling)helpenden en verzorgenden en ROC-docenten bij het omgaan met levensvragen van cliënten. Het biedt hulp bij het omgaan met vragen van cliënten waar soms geen antwoord op is, zoals: Heb ik goed geleefd?  Lees verder

Een landschap van herinneringen (2 maart 2011)

José Franssen is andragoge en deskundige in het werken met mensen en hun levensverhalen. Dat doet ze al 30 jaar. Franssen heeft daarom een jaarcursus levensverhalen schrijven gemaakt die je via internet kan volgen: Een landschap van herinneringen. Voor jullie als HGV’er interessant als methode, maar je kunt er natuurlijk ook zelf aan deelnemen.
Lees verder

Met ouderen in gesprek over levensvragen / lesbrieven van Marcelle Mulder en Trijntje Scheeres

Deze publicatie bevat tien lesbrieven over veelvoorkomende levensthema’s in de ouderenzorg. Ze biedt zorgverleners (verzorgenden, helpenden, medewerkers groepsverzorging, dagverzorging, activiteitenbegeleiding) en hun leidinggevenden handvatten om stil te staan bij levensvragen van ouderen die zorg nodig hebben. Doel is het vergroten van hun kennis en mogelijkheden om levensvragen van cliënten te herkennen en er ondersteunend op in te gaan.

De lesbrieven zijn voortgekomen uit columns over levensthema’s die Marcelle Mulder de afgelopen jaren publiceerde in onder meer StingNieuws, het ledenblad van Sting (Landelijke Beroepsvereniging Verzorging & Zorgprojecten) en in Zorg & Zeggenschap (LOC Zeggenschap in zorg). De auteurs van de lesbrieven, Marcelle Mulder en Trijntje Scheeres-Feitsma, zijn beiden werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en hebben veel ervaring met groepsgesprekken met medewerkers over levensthema’s. Lees verder in de flyer.
Zie ook het interview bij Nieuws over Vernieuwing.

Scholing voor zorgprofessionals over omgaan met levensvragen

Het boek Aandacht voor Levensvragen in de Zorgpraktijk bevat twee scholingen om zorgprofessionals te ondersteunen bij het ingaan op levensvragen van patiënten: ‘Levensvragen in de zorgpraktijk’ en ‘Over het ondersteunen van mensen met verlieservaringen’. ‘Aandacht voor Levensvragen in de Zorgpraktijk’ is gericht op verzorgenden en verpleegkundigen die te maken krijgen met mensen die zichzelf vragen stellen over de zin van hun leven. Het materiaal is een bewerking van bestaande scholingen voor vrijwilligers en jongeren. De methode is geschreven en beproefd door drie geestelijk verzorgers werkzaam in verschillende zorginstellingen in Friesland.
De publicatie kost 12 euro plus 3 euro verzendkosten en is te bestellen door dit bedrag over te maken op gironummer 1010362 ten name van Marcelle Mulder, onder vermelding van postadres.

Werkboeken voor begeleide intervisie over levensvragen en ouderen

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen heeft twee werkboeken ontwikkeld waarmee geestelijk verzorgers intervisiegroepen over omgaan met levensvragen van ouderen kunnen begeleiden. Eén werkboek is bedoeld voor de geestelijk verzorger als begeleider van de intervisie, het andere werkboek is voor de deelnemers, namelijk beroepskrachten in zorg en welzijn die met ouderen werken. Geestelijk verzorgers die het werkboek willen gebruiken kunnen het downloaden.Hier vind je een fragment uit het boek en hier nog één.

 

Informatie over de Socratische gespreksmethode

De Socratische methode of het Socratische gesprek bestaat kort gezegd uit het systematisch stellen van vragen om zo onderzoek en reflectie teweeg te brengen. De socratische methode voor reflectie is ook nu nog bruikbaar, bijvoorbeeld voor een grondige analyse van fundamentele vragen en bij intervisie. Op deze website staat een bestand waarin informatie over de Socratische gespreksmethode op een rij is gezet, bijvoorbeeld over Socratische gespreksgroepen die door het Humanistisch Verbond worden georganiseerd..